Billeder

Billeder fra dåb og vielser i de 4 sogn, samt et arkiv med billeder med billeder fra øvrige arrangementer.

Heidi Bang Nielsen og Søren Nielsen

Kirkelig velsignelse den 12. maj 2018 i Jelstrup Kirke

Miela Bang Nielsen d.a. Heidi Bang Nielsen og Søren Nielsen

Dåb i Jelstrup Kirke den 12. august 2018

Salli Sulbæk Gjerde og Christopher Gjerde

Vielse den 12. maj 2018 i Rakkeby Kirke

Konfirmation - Jelstrup Kirke den 12. maj 2017

Morten Kirkelund Andersen

Lærke Raulund Jensen

Elena Jensen

Maja Toft Pedersen

Christian Jørgensen

Mikkel Møller Hansen s.a. Tina og Brian Møller Hansen

Dåb i Sejlstrup Kirke 26. marts 2017

Agnes Støve Lie, d.a. Ellen og Morten Støve Lie

Dåb i Rakkeby kirke den 2. oktober 2016

Maria og Peter Grønhøj Andersen

Vielse den 24. september 2016 i Jelstrup kirke

 

Ditte og Bo Nørgaard Simonsen

Vielse den 3. september 2016 i Rakkeby kirke

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11