Billeder

Billeder fra dåb og vielser i de 4 sogn, samt et arkiv med billeder med billeder fra øvrige arrangementer.

Anine Rosenlund Petersen og Mads Thomsen

Vielse i Harritslev kirke den 24. maj 2008

Max Elliot Tronel s.a. Camilla Kyster og Denis Tronel

Barnedåb i Rakkeby kirke den 23. december 2007

Nikolaj Kjelgaard Jensen s.a. Søren Kjelgaard Jensen og Karoline Jensen

Barnedåb i Harritslev kirke den 16. december 2007

Julie Vestergaard Jensen d.a. Mette Vestergaard Jensen og Thomas Jensen

Barnedåb i Rakkeby kirke den 18. september 2007

Simon Vestergaard Jonstrup s.a. Kirsten Vestermark og Kim Jonstrup

Barnedåb i Rakkeby kirke den 2. september 2007

Helene Lindegaard Duch og Thomas Kristensen

Vielse i Rakkeby kirke den 1. september 2007

Ole Veksø Olsen og Betinna Hilleø

Vielse i Harritslev kirke den 7. juli 2007

Kirsten Nørgaaard Kjeldsen og Johnny Dahlum Holmen

Vielse i Sejlstrup kirke den 30. juni 2007

Anna Ingenuus Dam-Jensen og Lars Færch

Vielse i Harritslev kirke den 19. maj 2007

Theodor August Clemmensen s.a. Annette og John Clemmensen

Barnedåb i Rakkeby kirke den 22. oktober 2006

Gustav Prinz Poulsen s.a. Anne Prinz og Peter Svith poulsen

Barnedåb i Rakkeby kirke den 27. august 2006

Sara Liv Jespersen d.a. Kate Jespersen

Barnedåb i Rakkeby kirke den 13. august 2006

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14