GOSPELKORET: GOSPEL4U

De 4 sogne, Vejby, Sejlstrup, Harritslev og Rakkeby, oprettede i september 2007 et gospelkor under ledelse af Karen M.V. Olesen.
Koret kalder sig "Gospel4U" og består i dag (aug. 2010) af 30 medlemmer, fordelt på 3 stemmer; sopran, alt og tenor. Der er en ret stor aldersspredning, da yngste medlem er 11 år og ældste er 65 år.
Der øves normalt hver anden mandag i ulige uger, og det foregår i Rakkeby Præstegård fra kl. 19.30 - 21.15.
Der er indlagt en kaffepause under aftenens øvning.


Korlederen Karen Olesen udtaler, at gospel en stor del af hendes liv. Hun beskæftigere sig en del med denne musikgenre af flere grunde; hun kan godt lide, at musikken fænger hurtigt, både hos den, der lytter, men også hos dem, der gerne vil lære at synge gospel. Teksterne er oftest lette at forstå, og så bringer de et dejligt budskab med, som er tilgængeligt for alle! Gospel er glad musik, og det er svært at bevare pessimismen efter en god gang gospel.

I "Gospel4U" er der et korråd, som består af en fra hver stemmegruppe samt korlederen. Rådet er med til at bestemme, hvad der skal ske i koret, og de tager tørnen, når der er praktiske opgaver. De er derfor en meget stor hjælp for korlederen. Koret synger mindst 4 gange om året ved en gudstjenste i hver af de 4 kirker, som hører under de 4 sogne. Derudover tager koret også ud, hvis nogen henvender sig og ønsker at høre lidt glad musik med et dejligt budskab.

Hvis det er noget for dig/jer så kontakt korlederen Karen M.V. Olesen, tlf. 21 29 15 88.
Indtil videre er deltagelse i koret gratis.