Kom i kontakt med kirken

Sognepræst for de 5 kirker:

Sognepræst:
Konstitueret præst Hanne Eggers
Tlf. 4020 7878
Mail: he@km.dk

Præstesekretær:
Karin Svendsen
tlf. 9623 17 17 (Bistrupkirken)
Mail: kafs@km.dk


Formand og kontaktperson for menighedsrådet:
Poul Krogholm Simonsen, Åstrupvej 582A, 9800 Hjørring | 9899 8272 / 4019 8272 | poul@pksimonsen.dk
Kirkeværge:
Verner Nielsen, Vejbyvej 68, 9800 Hjørring | 9667 0988 / 3032 9291
Graver:
Bent Poulsen, Luneborg 150, 9382 Tylstrup | 2635 9500 | harritslevkirkegaard@live.dk
Sten Svendsen, Agervej 90, 9800 Hjørring | 2441 3515
Telefon til vagthavende graver 2148 3003

Organist:
Hanne Birthe Olesen, Dybet 12, 9480 Løkken | 9888 9193
Kirkesanger:
Hanne A Kristensen, Toftegårdsvej 2, 9800 Hjørring | 9899 8222
Ekstern kirkekasserer:
Mona Jørgensen, Snarupvej 83, 9800 Hjørring | 9899 8098


Menighedsrådsmedlemmer:
Poul Krogholm Simonsen, Åstrupvej 582A, 9800 Hjørring | 9899 8272 / 4019 8272
Verner Nielsen, Vejbyvej 68, 9800 Hjørring | 9667 0988 / 3032 9291
Tove Olesen | Vejbyvej 100C. 9800 Hjørring | 2219 8343
Lene Jakobsen | VEjbyvej 275, 9800 Hjørring | 9899 8141
Ingerlise Fihl Jensen, Vejbyvej 90, 9800 Hjørring 9899 88309

Suppleanter:
Inga Raabjerg Andersen
Ninna Vestergaard Christensen

Kirkens adresse er Vejbyvej 67, 9800 Hjørring