Kom i kontakt med kirken

Sognepræst for de 5 kirker:

Sognepræst:
Hanne Drejergaard Kjeldsen (konstitueret)
Tlf. 21 62 44 09

Præstesekretær:
Karin Svendsen
tlf. 9623 17 17 (Bistrupkirken)
Mail: kafs@km.dk

Harritslev Kirke
Formand for menighedsrådet: Poul Krogholm Simonsen, Åstrupvej 582A, 9800 Hjørring

Graver: Bent Poulsen, Luneborgvej 150, 9382 Tylstrup, tlf. 2148 3003, mail: harritslevkirkegaard@live.dk

Organist: Hanne Birthe Olesen, Dybet 12, 9480 Løkken, tlf. 3020 8413 / 9888 9193, mail:hannebolesen@gmail.com

Kirkesanger: Hanne Kristensen, Toftegårdsvej 2, 9800 Hjørring, tlf. 9899 8222 / 2386 6876, mail: hannejens2@gmail.com

Menighedsrådsmedlemmer:
Poul K. Simonsen - formand og kontaktperson
Åstrupvej 582A, 9800 Hjørring, tlf. 9899 8272 / 4019 8272, mail: poul@pksimonsen.dk

Lene Jakobsen - næstformand og kasserer
Vejbyvej 275, 9800 Hjørring, tlf. 9899 8141 - 6167 8141, mail: lenejakobsen275@gmail.com

Ingelise Fihl Jensen - sekretær
Vejbyvej 90, 9800 Hjørring, tlf. 9899 8309 / 2143 7235, mail: ingeliseerik@gmail.com

Lone Fich Larsen - kontaktperson
Åstrupvej 578, 9800 Hjørring, tlf. 2830 8253, mail: lonefich@hotmail.com

Ninna V. Christensen - suppleant
Åstrupvej 573, 9800 Hjørring, tlf. 3033 7089, mail: ninna.ves@gmail.com

Edith Kaae
Møllegårde 84, 9800 Hjørring, tlf. 2261 4484, mail: edithogole@hotmail.com

Verner Nielsen - byggesagkyndig
Vejbyvej68, 9800 Hjørring, tlf. 3032 9291, mail: vkirkholm@gmail.com