Aftalevalg i Harritslev sogn

Der er til menighedsrådsvalget kun indleveret 1 liste derfor bortfalder valget.

Følgende fra denne liste er derfor valgt.
Tove Olesen, Vejbyvej 100c
Ingerlise Fihl-Jensen, Vejbyvej 90
Verner Nielsen, Vejbyvej 68
Lene Jakobsen, Vejbyvej 275
Poul Krogholm Simonsen, Åstrupvej 582a