Alterdug - Harritslev Kirke

Dugens oprindelse:
Designet og broderet af sognepræst Kristine R.R. Rafn og overdraget til Harritslev kirke ved høstgudstjenesten søndag den 13. september 2015

Dugens design:
Dugen er forsynet med i alt 15 kors i grupper af tre. På hver side af alteret tre kors og på forsiden tre gange tre kors.

Dugens symbolik:
De tre kors på venstre side (set fra kirkeskibet mod alteret) symboliserer de tre patriarker fra Det Gamle Testamente; Abraham, Isak og Jakob.

De tre kort på højre side (set fra kirkeskibet mod alteret) symboliserer de tre dyder -jf. Paulus - tro, håb og kærlighed.

De tre gange tre kort på forsiden symboliserer - gruppevis;
første gruppe: Peters fornægtelse (nægter tre gange et hvert kendskab til Jesus),
anden gruppe: De tre dage, der går fra Jesu død til opstandelsen og
tredje gruppe: Vi døbes i Faderen, Sønnens og Helligåndens navn (treenigheden)

Endvidere symboliserer de tre gange tre kort på dugens forside den danske folkekirkes bedeslag.

Således kan dugen "læses" fra venstre mod højre, startende med Det Gamle Testamente over Det Nye Testamentes skildring af Jesu lidelse og død til den treenige Gud og afsluttes med Paulus, der kaster lys over kristendommens budskab og er vor læremester.

Endvidere er dertil dugen broderet en mindre dog, som er tænkt som underlag, når der dækkes til altergang. Denne dug har ligeledes tre kort - og kan ses som et udsnit af den store dug

Designet og broderet i glæde over alle de mange gode stunder, jeg har haft lejlighed til at forrette gudstjeneste i Harritslev kirke - og i håbet om, at der venter endnu mange gode gudstjenester sammen med kirkebetjening og menighed i Harritslev sogn. Må dugen være til gavn og glæde for jer.

Mange venlige hilsner
Kirstine R.R. Rafn