Aftalevalg i Harritslev sogn

Ved konstituerende møde den 25. november 2020 blev følgende valgt
Formand: Poul Krogholm Simonsen
Næstformand: Lene Jakobsen
Kasserer: Lene Jakobsen
Kontaktperson: Poul Krogholm Simonsen og Lone Fich Larsen
Kirkeværge: Tove Roedahl Olesen
Sekretær: Ingerlise Fihl-Jensen
Møde/bladudvalg: Lone Fich Larsen og Tove Roedahl Olesen
Formand for valgudvalg:Poul Krogholm Simonsen
Valgudvalg: Lone Fich Larsen og Ingerlise Fihl-Jensen
Præstegårdsudvalg: Poul Krogholm Simonsen og Ingerlise Fihl-Jensen
Kirkegårdsudvalget: alle medlemmer af rådet